My Board Buddy

Wat doet My Board Buddy?

My Board Buddy maakt een trilvrij, maximaal vergrootbaar duplicaat van het digitale (smart)bord of eender welke andere projectie met behoud van beeldkwaliteit en mogelijkheid tot kleurmanipulatie. Met andere woorden een digitale splitter voor het smartboard.

Bestaande schoolsystemen met beeldschermloep en camera zijn onmisbaar voor het uitvergroten van analoge informatie (vb. krijt-of stiftbord) en voor de klas- of vergaderbeleving en -werking zoals de mimiek van de leerkrachten, medeleerlingen, hoekwerk, enz. Soms doen er zich problemen voor bij smartboardvergroting d.m.v. camera of splitter. In deze gevallen is My Board Buddy de ideale aanvulling.

Sensotec ontwikkelde My Board Buddy n.a.v. een aanslepende klantenvraag die we met bestaande toestellen niet opgelost kregen. Het is in eerste plaats bedoeld voor schooltoepassingen, maar kan ook heel nuttig ingezet worden tijdens vergaderingen / presentaties voor deelnemers met een visuele beperking.

 

Technische informatie?

  • Bedieningsmodule met joystick & knoppen: 12cm breed x 6 cm lang x 4cm hoog, 159 gr - met zwarte kabel die opgerold +/- 12.5cm breed x 9cm lang x 1.5cm hoog is
  • Processor module: 9.5cm breed x 8.5cm lang x 2cm hoog, 104gr
  • Connectiviteit: draadloos of via netwerkkabel
  • Adaptor wordt meegeleverd

Prijs

Price on request