Vergoeding Daisy spelers

In onderstaand schema kunt u zien welke Daisy spelers door uw zorgverzekering vergoed worden.
 

Verzekering

Model Daisy speler

Achmea CZ Menzis VGZ/UVIT DSW + Stad Holland Multizorg

 De  Friesland

VictorReader Stream ja ja ja ja ja ja ja
Plextalk Pocket PTP1 ja ja ja ja ja ja ja
Plextalk Linio (PTX1) nee ja ja nee nee ja ja
Plextalk PTN2 ja ja ja ja ja ja ja
Stratus 4 ja ja ja ja ja ja ja
Stratus 12 ja ja ja nee ja ja ja
Plextalk Linio Pocket nee nee nee nee ja ja ja
Plextalk Linio TV*** ja, als Webbox**

ja, als Webbox**

ja, als Webbox** nee ja ja ja
Plextalk Linio Pocket TV*** ja, als Webbox** ja, als Webbox**
ja, als Webbox** nee ja ja ja
Orion Webbox ja ja ja ja ja ja ja


* Aanvragen voor Daisy spelers kunt u opsturen aan info@lexima-reinecker.nl. Ook kunt u ze opsturen aan ons adres: Lexima Reinecker Vision, Kastanjelaan 6, 3833 AN LEUSDEN.
** De Plextalk Linio TV en Plextalk Linio Pocket TV worden alleen vergoed wanneer in de aanvraag is vermeld dat dit product wordt aangevraagd in plaats van de Orion Webbox.
*** Bij dit product sluit u een abonnement af bij Solutions Radio. De abonnementskosten zijn €5,95 per maand, eenmalig betaalt u €30,00 aansluitkosten.
**** Wanneer u in een specifiek geval een Daisy speler nodig heeft die niet door uw verzekering vergoed wordt, neem dan contact met ons op. Wij zullen dan met u bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Nazorg

Achmea CZ Menzis VGZ/UVIT DSW + Stad Holland Multizorg De Friesland
 Bruikleen of  Eigendom

Eigendom
Webbox bruikleen

Eigendom Eigendom Bruikleen Eigendom Eigendom Eigendom
 Vervangingstermijn  (gebruikstermijn) 5 jaar 5 jaar 4 jaar 4 jaar 3 / 5 jaar 3 / 5 jaar 3 / 5 jaar

 Garantie termijn
 exclusief adapters  en  batterijen

2 jaar 2 jaar 4 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar

Prijs

Price on request