Oogaandoeningen

Welke oogaandoeningen bestaan er?

De oogaandoeningen die het vaakst voorkomen zijn leeftijdsgebonden macula degeneratie, glaucoom, cataract en diabetische retinopathie.

Voor heldere uitleg over deze en andere oogaandoeningen (zoals ook netvliesloslating, homonieme hemianopsie, diabetische maculopathie, zware bijziendheid, oogzenuwontsteking en retinitis pigmentosa) verwijzen we graag naar www.oogvereniging.nl

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de vaakst voorkomende oogaandoeningen.

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie  (MD): LMD tast de centrale zone van het netvlies aan en zorgt in eerste instantie voor vervormde lijnen en in een later stadium ook voor donkere vlekken in het centrale zicht. Lezen, autorijden, mensen herkennen wordt moeilijk.

Glaucoom: Door een slechte afvoer van het oogvocht is er kans op verhoging van de oogdruk. Dit tast de oogzenuw aan en zorgt in eerste instantie voor verlies van het perifere zicht. In een later stadium breidt het verlies van zicht zich uit naar het centrum.

Cataract: Cataract of staar, het troebel worden van de ooglens, is meestal het gevolg van het normale verouderingsproces en komt typisch bij 60 plus voor. Mensen met cataract hebben een mistig zicht. In de meeste gevallen helpt een chirurgische ingreep waarbij de lens vervangen wordt.

Diabetische retinopathie: Bij mensen met suikerziekte die langdurig niet onder controle is kan het teveel aan suiker het netvlies beschadigen. Bij aanvang vertaalt het verlies van zicht zich in een minder scherp zicht met zwarte puntjes of lichtvlekjes. Zonder behandeling leidt deze ziekte tot volledige blindheid.