Werken met slechtziendheid

In een project van de Coalitie voor Technologie & Inclusie werkte Sensotec samen in een pilot met het UWV, Bartimeus en Koninklijk Visio. In dit project is nagedacht over de mogelijkheden en de inzet van nieuwe technologie waardoor mensen met een beperking toegang krijgen tot betaald werk. Bekijk in deze film hoe Nikki en Randy door middel van de Orcam en eSight hun werk kunnen uitvoeren.  

 

Podcast

Naast de beeldproductie is er ook een podcast over dit project gemaakt, luister deze hier!

Zie voor meer informatie over dit project en andere pilots de website van de Coalitie voor Technologie & Inclusie, www.technologievoorinclusie.nl