Toegankelijk stemmen

Maak verkiezingen toegankelijk
voor slechtziende en blinde kiezers
Zelfstandig je stem uitbrengen lijkt voor de hand liggend, maar voor mensen met een visuele beperking is dat niet zo. Ook deze kiezers willen onafhankelijk en met behoud van hun stemgeheim deelnemen aan de verkiezingen.
Om dit te realiseren maken ze gebruik van hulpmiddelen zoals de Stembox en Stemmal.

Is jouw gemeente klaar om slechtziende en blinde kiezers onafhankelijk te laten stemmen?
Sensotec ontwikkelde de Stembox samen met haar partners.
Surf naar Stembox.nl en ontdek wat dit apparaat voor jouw gemeente kan betekenen.
Wat is de Stembox?
De Stembox is een audiospeler waarmee kiezers met een visuele beperking de kieslijst kunnen beluisteren. De kieslijst wordt door de gemeente zelf op het beveiligde platform mijn.stembox.nl omgezet naar een gesproken kieslijst. Dit bestand met de gesproken kieslijst wordt dan op een USB-stick geladen en in de Stembox geplaatst.

De gebruiker/kiezer beluistert de kieslijst terwijl hij/zij de kandidaten met de vingers volgt op het stembiljet met behulp van de Stemmal. Hij/zij kan de lijst op eigen tempo doorlopen, door middel van terugspoelen, herhalen of verder gaan met enkele gebruiksvriendelijke knoppen op de Stembox.

Zo kan de kiezer met een visuele beperking onafhankelijk en zelfstandig stemmen! Een recht voor elke burger.
Wat is de Stemmal?
Om zelfstandig te kunnen stemmen is naast de Stembox een speciaal ontwikkelde Stemmal van FabLab Den Haag nodig.Alle informatie over de Stemmal is te vinden op stemmal.nl. Met de Stembox hoort de kiezer welke partijen en kandidaten op het stemformulier staan, evenals de bijbehorende nummers. 

Op de Stemmal zijn de nummers voor de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven. De kiezer kan de juiste kandidaat vinden door gaatjes te tellen onder de gewenste partij en vervolgens het vakje bij de gekozen kandidaat rood te maken.
"Al 100 gemeenten zetten de Stembox in.
Wanneer sluit jij aan om verkiezingen toegankelijk te maken?" 
Het belang van toegankelijk stemmen
Het realiseren van toegankelijk stemmen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid! Ook de Oogvereniging spande zich de afgelopen jaren in voor de belangen van de doelgroep.  

Ton van Weerdenburg (Projectleider Verkiezingen bij de Oogvereniging) benadrukt het belang van toegankelijk stemmen:

"Mensen met een oogaandoening moeten zelfstandig, met behoud van het stemgeheim, kunnen stemmen, eventueel met behulp van hulpmiddelen. Gemeenten kunnen actief meewerken aan een inclusieve omgeving voor iedereen, zodat mensen die blind of slechtziend zijn, aangemoedigd worden deel te nemen aan het openbare en politieke leven".
Onze partners
Fablab Den Haag is onze partner voor de productie van de Stemmal.
De kiezer gebruikt de Stemmal samen met de Stembox om zijn stem uit te brengen. De Stemmal wordt telkens op maat gemaakt en bestel je via deze link.
Kennis over zien is het kennisplatform van o.a. Koninklijke Visio en Bartimeus.
Op regelmatige basis doen ze onderzoek naar toegankelijk stemmen. Over de verkiezingen van 2022 is er nu een nieuw rapport.  
Heb je interesse om de Stembox in te zetten tijdens de komende verkiezingen?
Dan is het NU tijd om actie te ondernemen!

De toegankelijkheidsexperts van Sensotec staan voor je klaar om alle vragen omtrent de Stembox te beantwoorden.
Vraag nu een offerte aan. 

Neem contact met ons op via info@stembox.nl of bel naar 015 262 59 55.