Multilens

  • Multilens filterbril

    Multilens

    In veel gevallen gaat slechtziendheid gepaard met een vorm van lichthinder. Directe verlichting, zow…